Cambridge Xtreme 9,5° as facade

Jak instalovat a měnit střešní okna nebo světlíky na stávající šindelové střeše?

Otázku, kterou často dostáváme, je, zda je možné instalovat střešní okna nebo světlíky na stávající střešní šindel?

Odpověď je jednoduchá:

Ano!

V tomto článku vám ukážeme jednotlivé kroky, jak nainstalovat střešní okno do stávající šindelové střechy. Obdobně se řeší i výměna starých střešních oken za nové ve stávající střeše.

Typy střešní oken

 

Do stávající šindelové střechy je možné instalovat jakýkoliv ze tří typu "střešních oken": střešní okna, světlíky a světlovody.

Stejným způsobem, který Vám níže popíšeme, se do stávající šindelové střechy instalují všechny další prostupy střechou, jako jsou odvětrávače, turbíny, kanalizační průchodky, apod.

Výměna nového střešního okna do stávající střešní krytiny

Instalace střešního okna nebo světlíku do stávající střechy je nad průměrnou úrovní kutilství. Vyžaduje nástroje a zkušenosti v oblasti střešní krytiny a tesařství. Triviální chyba může mít obrovské následky. Proto doporučujeme, aby instalaci střešních oken do stávající střešní krytiny, případně výměnu starých oken za nové dělal odborník.

Často se i zkušení pokrývači obávají, že výměna starého střešního okna ve stávající střešní krytině může být obtížnou prací. Pokud však pokrývač dodržuje následující pokyny a doporučení, instalace bude úspěšná.

1. Celou montáž provádějte v teplém počasí, kdy jsou šindele poddajnější a je možné je od sebe snáze odlepit. V chladnější počasí se šindele snáze zničí. V zimě tedy, pokud můžete, si šindele předehřejte horkovzdušnou pistolí, protože se pák snáze ohýbají a oddělují jeden od druhého.

Při výměně starého střešního okna za nové odstraňte hřebíky ze šindelů po obvodu střešního okna ve vzdálenosti cca. 50 cm od plechování okna. Odřízněte šindele doléhající k plechování střešního okna tak, abyste mohli volně manipulovat s oknem. Šindele nezařezávejte do roviny, ale dle skutečných zakončení šablon nebo jednotlivých šindelů, abyste je v posledním kroku zase navázali správně do sebe a nezatékalo přes jednolitou spáru..

V případě instalace nového okna do stávající střechy si na šindelové střeše přesně vyznačte otvor pro okno. Pak otvor vyřízněte. Odstraňte stávající šindele kolem otvoru v délce 30 - 50 cm na všechny strany od otvoru. Opět dodržujte zakončení šablon nebo celých šindelů. Dále pokračujte krokem 3.

2. Demontujte a odstraňte staré střešní okno spolu s kovovým plechováním ze střešního záklopu a nainstalujte nové okno.

3. Pod plechování střešního okna po obou stranách a na spodním okraji podsuňte novou vrstvu podkladního pásu, podobně jak se to dělá u štítového plechování.

Buďte opatrní u instalace podkladního pásu nad horním okrajem střešního okna. Je to nejvíce riziková část pro možné zatékání. Vrchní (horní) část nového podkladního pásu musí být vložena (podvlečena) pod stávající podkladní pás, který na střeše zůstal, a být jím překrytý, aby voda stékala z jedné vrstvy na druhou a neměla možnost zatékat.

Spodní (dolní) část nového podkladního pásu instalovaného nad oknem musí být instalovaná na plechování. Vždy jde o to, aby stékající voda stékala z vrchní vrstvy na spodní a odtékala směrem dolů ze střechy a neměla tak možnost dostat se pod podkladní pásy, a tím pádem do dřevěného bednění, které by mohla poškodit. Pro tuto konkrétní část doporučujeme použít IKO Armourbase Stick nebo jiný samolepicí podkladní pás.

4. Nyní znovu doplňte šindele do míst, kde byl odříznut starý šindel. Tyto šindele musí být bezpečně přibity. Kovové plechování okna musí být přichyceno do záklopu přes sponky a ke kovovému lemování musí být šindele přilepeny pomocí asfaltového tmelu (např. IKO Plastal Stick nebo Shingle Stick). Přečtěte si náš návod k použití nebo se podívejte na aplikační film, který obsahuje pokyny pro každý typ šindele IKO.

Šindele nad oknem a zboku musí být položeny na plechování okna, aby vodu odváděly pryč. Šindele, které se instalují pod oknem musí být vloženy pod plechování, aby voda z plechování stékala na šindele a dále dolů. Podobně jako se šindele instalují na plechování komína.

5. Staré šindele, pod které se podvlékli nové šindele, po obvodu střešního okna musí být znovu přibity hřebíky. Nový hřebík by měl být přibit do původního místa a přilepen asfaltovými tmely. Hřebíky by měly být s dostatečně velkou hlavou a silnějším dříkem, aby utěsnily případné otvory po původních hřebících (vhodné jsou hřebíky IKO s dříkem o tloušťce 3mm a kroužkováním po celém obvodu).

Pozor, žádný z hřebíků, kterými budete přichytávat šindele, nesmí poškodit plechování střešního okna!

6. Nové střešní okno v šindelové střeše po rekonstrukci.

 

Pamatujte: Výměna starého střešního okna nemusí být obtížná práce. Existuje však spousta možností k vytvoření malé chyby, která by mohla mít za následek netěsnost a zatékání. Proto je nejlepší provádět výměnu střešních oken při celkové renovaci střechy. Pokud budete rekonstruovat střechu, zvažte výměnu původních oken za nové, i když původní okna vypadají v ještě relativně dobrém stavu. Nebudete tak muset rozdělávat nově zrekonstruovanou střechu po několika letech, kdy již stará okna bude nutné měnit. Dlouhodobě ušetříte peníze a za novou střechu nezaplatíte dvakrát!